Om oss

YTSAB är ett Iso 9001&14001 certiferade företag som utveklades baserat på innovation inom metall ytbehandlingsindustrin.

Det är ett helt vetenskapsbaserat företag och alla metoder har extraherats från de senaste vetenskapliga undersökningarna.

Vid YTSAB är alla anställda utbildade och nu kan vi säga att alla anställda har minst en civilingenjör på det område som de arbetar.

Vi har en mycket nära relation med universitet och forskningscentrum.

Framtidens räckvidd är att driva en produktions- och galvaniseringslinje av Backelite grejer här i Sverige och skapa även ett forskningscentrum för elektrolytisk galvanisering genom samarbete med universitet.

YTSAB (YTBEHANDLINGS SPECIALISTER AKTIE BOLAG) är ett företag som är verksamt inom galvanisering och elektrolytisk ytbehandling i Sverige.

YTSAB leds av Daniel Kargrad som är doktor i aerodynamik . Dessutom har han två patent inom ytbehandling och vattenreningsystem. YTSAB är baserad på hans erfarenhet och kunskap om att göra olika typer av elektrolytisk ytbehandling som: förzinkning, förnickling, nickel-krom elektroplätering, förtenning, försilvring, förgyllning, plast, bakelit, hårt krom, kadmium elektroplätering, vakuumbeläggning och etc.

YTSAB modellen står för:

Definiera - Under den här inledande fasen identifierar vi tydligt det specifika metallproblem som ditt företag möter och skapar projektmodeller för ytbehandling som fungerar som en färdplan för att nå den önskade lösningen.

Åtgärda - Detta steg bidrar till att upprätta en baslinje som används för att identifiera en lucka mellan aktuell och önskad prestanda.

Analysera - Under analysfasen identifieras en lista över potentiella orsaker till problemet. En elimineringsprocess används sedan för att klargöra den specifika orsaken.

Implementera - När orsaken till problemet har identifierats är nästa steg att identifiera och testa en mängd lösningar. När den mest effektiva lösningen är identifierats, utvecklas en detaljerad plan för galvaniseringsprocessen.

Kontrollera - Denna fas innebär att övervaka den implementerade lösningen under en tidsperiod för att bedöma dess effektivitet och stabilitet på lång sikt.


Labteknik

Galvaniseringsprocessen är mångfacetterad. Varje rengöringsmedel, syra, skölj och pläteringslösning behöver fortlöpande övervakning och anpassningar för att de ska förbli inom kontrollerade värden. Ett tillägg av badkomponenterna måste göras regelbunden eftersom komponenter reduceras under galvaniseringsprocess. Bara ett felaktigt steg i hela ytbehandlingsprocessen kan leda till galvaniseringsfel. För att minimera detta har YTSAB investerat kraftigt i toppmoderna teknik och tekniker som hjälper till att säkerställa noggrannhet, repeterbarhet och processkontroll av ytbehandling.


Några av de laboratorietekniker och metoder som används är:

  • Digital övervakning och inspelning av vitala badkarakteristika som pH och temperatur
  • Dagliga titreringsscheman
  • Hårdhet och renhetstestning av insättningar utförs av externa leverantörer
  • Kontinuerliga badkomponenttillägg baserat på digitalt styrda amp / timmars mätare och diagram
  • Ett repetitivt schema för badrening och underhåll      

Läs mer i:   
Om Företaget


YTSAB Modellen

Labteknik