Pick-up och leverans till kunder

När YTSAB har slutfört ytbehandling av dina produkter förpackar vi dem noggrant  och  säkerställer att dina slutprodukter lämnas tillbaka säkert. Vi tar flera steg för att se till att dina produkter kommer fram på samma sätt som de lämnade vår galvaniseringsanläggning.

Inkomna produkter är antingen vikträknade eller handräknade. Informationen av inkomna produkter skickas till produktionskontroll för omedelbar schemaläggning. Utgående produkter som är ytbehandlade förpackas försiktigt, räknas och lastas för snabb leverans till kunden.


Läs mer här