SurTec 650 

 

ChromitAl TCP (SurTec 650) föreslår vi framförallt när det handlar om korrosionsskydd och vidhäftning för lackering.

Egenskaper

▪ krom(VI)fri passivering för aluminium

▪ lämplig som efterbehandling av anodbeläggningar1)

▪ lämplig som omvandlingsbeläggning av magnesium1)

▪ flytande koncentrat, baserat på trevärt krom

▪ utmärkt rostskydd jämförbart med hexavalent passivering

▪ Fungerar även på legerat och gjutet aluminium

▪ lätt att hantera vid nedsänkning, sprutning och avtorkning

▪ producerar synliga, svagt blå till bruna iriserande lager

▪ lämplig som förbehandling före lackering, pulverlackering och limning

▪ godkänd av QUALICOAT

▪ uppfyller alla krav i ELV, RoHS och WEEE, om följande

den rekommenderade processsekvensen 

▪ överensstämmer med LN 9368-3 ID-nummer 1108

▪ överensstämmer med DIN 50935-2, beläggning typ A

▪ uppfyller eller överträffar MIL-DTL-81706B och MIL-DTL-5541F för ren korrosion

(336 timmar i NSS enligt ASTM B-117, respektive DIN EN ISO 9227)

▪ lågt kontaktmotstånd: < 5000 µOhm per kvadrattum enligt MIL-DTL-81706B