YTSAB modellen står för:

Definiera - Under den här inledande fasen identifierar vi tydligt det specifika metallproblem som ditt företag möter och skapar projektmodeller för ytbehandling som fungerar som en färdplan för att nå den önskade lösningen.

Åtgärda - Detta steg bidrar till att upprätta en baslinje som används för att identifiera en lucka mellan aktuell och önskad prestanda.

Analysera - Under analysfasen identifieras en lista över potentiella orsaker till problemet. En elimineringsprocess används sedan för att klargöra den specifika orsaken.

Implementera - När orsaken till problemet har identifierats är nästa steg att identifiera och testa en mängd lösningar. När den mest effektiva lösningen är identifierats, utvecklas en detaljerad plan för galvaniseringsprocessen.

Kontrollera - Denna fas innebär att övervaka den implementerade lösningen under en tidsperiod för att bedöma dess effektivitet och stabilitet på lång sikt.