Tjocklekmätning

YTSAB använder Beta-Backscatter för tjocklekmätning av ytbehandlade produkt.

Genom att emittera betaelektroner mäter beta-system beläggningstjockleken genom att räkna de elektroner som reflekteras .